Preview Mode Links will not work in preview mode

Bærepod en bærekraftig barneahage pod


Dec 28, 2018

I denne episoden har vi Solveig Østrem på besøk og vi prater om hvorfor barneahgelæreren blir i jobben. Vi drøfter og snakker om hva kvalitet er i barnehagen. 

Solveig Østrem har skrevet bøker som "Barnehagen som samfunnsinstitusjon", "Barnet som subjekt : etikk, demokrati og pedagogisk ansvar", og sammen med andre forfattere varit med å skrevet Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand.